Weird cpp tricks

Blog này nhằm cung cấp một số tricks (thề mình không biết phải dịch chữ này ra như thế nào cho hợp lý) mà mình hay dùng khi code bằng C++ trong lập trình thi đấu. Lưu ý là các trick này đa số chỉ phù hợp trong lập trình... [Read More]
Tags: CP

Một số bài toán quy hoạch động cổ điển - phần 1

Xin chào, mình đang hơi chán vì chưa biết làm gì, nhân tiện thì mình viết cái blog này để chia sẻ một số bài/dạng bài quy hoạch động (QHĐ/dynamic programming/DP) mà mình cảm thấy nó “cổ điển”. Định nghĩa “cổ điển” với mình là những bài mà cái dạng... [Read More]
Tags: CP DP

Chặt nhị phân trên Parabol

Hôm qua mình làm Freecontest gặp một bài dùng chặt nhị phân trên Parabol và mình chặt sai :v Sau khi được thông não thì mình viết bài này một phần để note lại vì sợ quên :)) Vấn đề Cho một hàm số F(x) có tập xác định trên... [Read More]

Cấu trúc dữ liệu Trie

Trie is love, Trie is life

Xin chào, hôm nay không thấy có contest gì, cũng đang lười học nên thôi viết một cái blog về Trie – một cấu trúc dữ liệu mình cực kì thích (nếu không muốn nói là thích nhất trong tất cả các CTDL mình đã học). Ở phạm vi bài... [Read More]
Tags: CP Trie DS