Lưu ý: hiện tại các bạn có thể vào https://vnoi.info/problems/list/ để lấy link bài codeforces, có phân loại tag
Hoặc có thể dùng https://vnoi.info/codeforces/aznet để trực tiếp tới link bài

Các bạn cần vào group https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504 trước để có thể vào được link, xem hướng dẫn ở đây
Nếu đề bài có vấn đề gì, các bạn có thể comment vào post này https://www.facebook.com/groups/VNOIForum/permalink/3065138366840310/

:3 Nếu được, các bạn hãy star cái repo này giúp mình nhé :3 Đây là con bot mình viết để giúp mình trong việc chuyển bài từ VOJ sang codeforces :3 https://github.com/leduythuccs/VOJ-rebuild-discord-bot